Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm với Đảng viên, tổ chức Đảng, và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cùng với quản lý các cấp. Cùng chúng tôi khám phá các bước thực hiện hướng dẫn số 16-HD/BTCTW bạn nhé!

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về điểm tự phê bình và phê bình

 • Bước 1: Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo để kiểm điểm của tập thể, cá nhân theo Mẫu. Đồng thời lấy ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền. Bản dự thảo báo cáo kiểm điểm sẽ gửi trước cho những thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm là ít nhất 3 ngày làm việc
 • Bước 2: Bộ Chính trị, Ban Bí gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân
 • Bước 3: Tiến hành tổ chức kiểm điểm của tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đánh giá, xếp loại chất lượng

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng

 • Bước 1: Tổ chức Đảng, ban thường vụ cấp ủy (chi ủy đối với chi bộ) tự đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ vào 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình và kém) của từng tiêu chí đánh giá đã được cấp ủy, cấp tỉnh cụ thể hóa và tiêu chuẩn mức chất lượng đã được quy định cho từng loại hình 
 • Bước 2: Những chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng
 • Bước 3: Quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng.

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

 • Bước 1: Căn cứ vào những tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, từng đảng viên tự phân tích chất lượng ở cấp độ xuất sắc, tốt, trung bình và kém. Sau đó xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu và báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng của đảng viên cuối năm.
 • Bước 2: Chi ủy (bí thư nơi không có chi ủy) tổ chức để những chủ thể tham gia đánh giá, phân tích chất lượng của từng tiêu chí đánh giá, đề xuất ra mức xếp loại của từng đảng viên rồi gửi kết quả về cho chi ủy (bí thư nơi không có chi ủy)
 • Bước 3: Quyết định mức xếp loại chất lượng.

Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

 • Bước 1: Tập thể lãnh đạo, quản lý tự đánh giá, xếp loại chất lượng
 • Bước 2: Những chủ thể tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích, đánh giá, xếp loại chất lượng.
 • Bước 3: Ban tổ chức cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với những cơ quan liên quan tổng hợp và thẩm định kết quả tự đánh giá cùng với kết quả tham gia đánh giá của những chủ thể để báo cáo cho ban thường vụ cấp ủy xem xét, bỏ phiếu kín và quyết định xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, quản lý.

 Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Sau khi hoàn thành xong việc đánh giá, xếp loại tổ chức, tập thể cũng như cá nhân ở địa phương, cơ quan, hay các đơn vị thì tiến hành đánh giá, xếp loại người đứng đầu. Những Đảng viên là thành viên của tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên sinh hoạt ở chi bộ thì đánh giá, xếp loại các Đảng viên ở chi bộ trước (những nhiệm vụ được chi bộ giao), và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý sau.

Trong đó mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu sẽ không được cao hơn so với mức xếp loại của tập thể quản lý, lãnh đạo và tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình là người đứng đầu.

Cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định số lượng những cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không được vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo chức danh tương đương với từng cấp, từng ngành cũng như từng lĩnh vực.

Trên đây là một số hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, để tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung cụ thể, bạn đừng quên theo dõi tại https://lalasgyros.com/ ngay hôm nay. Hoặc kết nối cho chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn bạn nhé!

Tham khảo thêm bài viết: https://lalasgyros.com/blog

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here